Privacy Policy - 7Bees

7Bees bv, gevestigd aan Hoge Haar 24 – 2970 Schilde – België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
7Bees bv
Hoge Haar 24
B-2970 Schilde
info@7bees.com
+32 3 288 12 12

Filip Peeters is de Functionaris Gegevensbescherming van 7Bees. Hij is te bereiken via info@7bees.com

Persoonsgegevens die wij verwerken


7Bees verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
  Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@7bees.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
7Bees verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • 7Bees analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • 7Bees volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • 7Bees verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

7Bees neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 7Bees) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

7Bees bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam-Adres: 10 jaar wettelijke verplichting Facturatie
Bestelgegevens: 10 jaar wettelijke verplichting Facturatie

Delen van persoonsgegevens met derden

7Bees verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 7Bees blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

7Bees gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 7Bees gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

CookieConsent-7bees.com-Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein-Bt: 1 jaar

__cfduid [x2]- justuno.com, zopim.com-Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.-Bt: 1jaar

_ga-7bees.com-Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.-Bt: 2jaar

_gat-7bees.com-Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen-Bt:Session

AWSALB-zopim.com-chatsessie-Bt: 6 dagen

__zlcmid-7bees.com-Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.-Bt:session

_hjIncludedInSample-7bees.com-Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.-Bt: Session

zte#-7bees.com-Slaat een Zopim Live Chat-ID op die een apparaat herkent tussen bezoeken tijdens een chatsessie. Bt: Session

anj-adnxs.com-Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.- Bt: 3 maanden

sess-adnxs.com-Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.-Bt: Session

uuid2-adnxs.com-Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.-Bt: 1 jaar

MUID-bing.com-Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te synchroniseren-Bt: 1 jaar

IDE-doubleclick.net-Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.-Bt: 1 jaar

test_cookie-doubleclick.net-Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.-Bt: session

fr-facebook.com-Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.-Bt: 3 maanden

collect-google-analytics.com-Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.- Bt: Session

PREF-youtube.com-Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt.-Bt: 8 maanden

VISITOR_INFO1_LIVE-youtube.com-Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.-Bt: 179 dagen

YSC-youtube.com-Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.-Bt: Session

ads/ga-audiences-google.com-Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.-Bt: Session

bounce-adnxs.com-Niet geclassificeerd-Bt: session

seg- adnxs.com- Niet geclassificeerd-Bt: session

MUIDB- bing.com- Niet geclassificeerd-Bt: 1 jaar

__zlcstore-7bees.com- Niet geclassificeerd -Bt: presistent

_hjRecordingEna-7bees.com- Niet geclassificeerd-Bt: session

_ju_dc-7bees.com- Niet geclassificeerd-Bt: 1 jaar

_ju_pn-7bees.com- Niet geclassificeerd-Bt: session

_uetsid-7bees.com- Niet geclassificeerd-Bt: session

external_no_cache-7bees.com- Niet geclassificeerd-Bt: session

frontend-7bees.com- Niet geclassificeerd-Bt: session

frontend_cid-7bees.com- Niet geclassificeerd-Bt: session

ju_v-7bees.com- Niet geclassificeerd-Bt: session

weird_get_top_level_domain-7bees.com- Niet geclassificeerd-Bt: session

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 7Bees en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@7bees.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

7Bees wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

7Bees neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@7bees.com